KUĆA ŠTAMPE JE I U OVOJ 2023. GODINI –   KOMPLETNO URADILA GARAFIČKU I PRINT PRODUKCIJU Jubilarnog, 30. Kopaonik biznis foruma, koji će se  održaće se od 5. do 8. marta 2023. godine. Centralna tema biće – Težnja za održivom ekonomijom u neizvesnim vremenima: Veliki izazovi za Srbiju i Zapadni Balkan.

20 godina uspešne saradnje sa Savezom ekonomista Srbije- SES

Kuća štampe je pre 20 godina – 2012. godine uradila novi dizajn  i odštampali stručni časopis EKONOMIKA PREDUZEĆA. Priključili smo se u produkciji široke lepeze Izdavačke delatnosti Saveza ekonomista Srbije. Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ekonomika preduzeća ima status časopisa od međunarodnog značaja.

Danas se časopis objavljuje kvartalno i dostupan je i u elektronskoj verziji.

Kompletnu print produkciju pružali smo savetovanjima na Svetom Stefanu i Miločeru, a od 2009. godine na Kopaonik Biznis Forumu.

© kuća dobre štampe - All rights reserved.