Skip to main content

KUĆA ŠTAMPE JE I U OVOJ 2024. GODINI –   KOMPLETNO URADILA GARAFIČKU I PRINT PRODUKCIJU 31. Kopaonik biznis foruma, koji se  održao se od 3. do 6. marta 2024. godine.

20 godina uspešne saradnje sa Savezom ekonomista Srbije- SES

Kuća štampe je pre 22 godina – 2012. godine uradila novi dizajn  i odštampali stručni časopis EKONOMIKA PREDUZEĆA. Priključili smo se u produkciji široke lepeze Izdavačke delatnosti Saveza ekonomista Srbije. Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ekonomika preduzeća ima status časopisa od međunarodnog značaja.

Danas se časopis objavljuje kvartalno i dostupan je i u elektronskoj verziji.

Kompletnu print produkciju pružali smo savetovanjima na Svetom Stefanu i Miločeru, a od 2009. godine na Kopaonik Biznis Forumu.