Skip to main content

VERSANT 2100

Digitalna štampa
za vrhunski otisak

Digitalni otisak omogućuje impresivnu kvalitet štampe. Boje se prikazuju savršeno živopisno. Nijanse se mogu kontrolisati do stepena koji želite, a linije su mnogo preciznije u odnosu na klasične metode štampe. Isto tako, digitalni otisak omogućuje ujednačen kvalitet otiska čitave serije naručenih proizvoda.
Naravno ofset štampa, još uvek drži primat u velikim serijama i posebnim zahtevima kod štampe velikih  površina iz pantone skale.