stomatoloski-fakultet

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu vodeća je nastavna, naučnoistraživačka i stručna ustanova te vrste u zemlji, pa je svaki naš doprinos ovom univerzitetskom gigantu još veće zadovoljstvo pri dizajniranju i produkciji nastavnih udžbenika i publikacija…..