Aparin-Sergei-2monografija-aparin-sergei

I pored stručnosti i znanja, potrebno je imati i sreću da radite sa  takvim umetnikom kao što je Sergei. Izuzetna i uspešna realizacija monografije Aparin

Aparin slika tehnikom starih majstora. Preciznim i maštovitim crtežom gradi složene i monumentalne kompozicije. Njegovo slikarstvo je – po svojoj osnovnoj vizuelnoj strukturi – klasično, po ideji – fantastično, po osećanju magično, po značenju – nadstvarno, metafizičko.

FP6