radni-sto-sa-prospektom-i-cvecem ANALIZA-RIZIKA-U-CILJU-PROCENE-REGULATORNIH    ECC_srpski-korica-Mont   savet-evrope-fascikla 02eng-RISK-ANALIYSIS-OF-CORRUPTION-WITHIN-JUDICIARY    01eng-ANALIZA-RIZIKA-O--MOGUĆNOSTIMA-I-STVARNIM-RAZMERAMA-KORUPCIJE-U-POLICIJI-U-SRBIJI

Kancelarija Saveta Evrope je sa kućom štampe  dizajnirala i odštampala vrlo važne praktikume iz sledećih oblasti:

Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa u borbi protiv korupcije u Srbiji (PACS)

Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju

Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima

Promocija ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi

Unapređenje slobode izražavanja i informisanja i slobode medija u Jugoistočnoj Evropi