KATALOG / PROSPEKT / MAGAZIN / …

Prospekt i katalog kao promotivni materijal za Vaš proizvod ili uslugu mogu biti kvalitetno realizovani, uz ispravan odabir papira za štampu brošure i kataloga, i kvalitetno odrađenu grafičku pripremu , a konačan proizvod može  kvalitetno prezentovati Vašu firmu ili proizvod.

KATALOG / PROSPEKT / MAGAZIN / …

Kuća štampe je odštampala i pripremila kataloge, prospekte i flajere za Porše - Seat, Ford, Reno, Volvo....

Prospekt i katalog kao promotivni materijal za Vaš proizvod ili uslugu mogu biti kvalitetno realizovani, uz ispravan odabir papira za štampu brošure i kataloga, i kvalitetno odrađenu grafičku pripremu , a konačan proizvod može  kvalitetno prezentovati Vašu firmu ili proizvod.